ČLÁNOK
Slovensko investuje do Stredoeurópskeho fondu fondov
29. Január 2018

Slovensko investuje do novej iniciatívy pod názvom Stredoeurópsky fond fondov – CEFoF, ktorý bude riadiť Európsky investičný fond (EIF). Slovenskú republiku bude ako investor zastupovať SZRB Asset Management. Prostredníctvom neho sa vloží do CEFoF príspevok vo výške 10 mil. eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Príspevok do CEFoF bude podľa vyjadrení ministerstva financovaný predovšetkým z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE. Ide o prvé opätovné využitie prostriedkov na finančné nástroje z programového obdobia 2007 – 2013, ktoré už boli raz použité na podporu malých a stredných podnikov a vrátili sa.

Situácia na finančných trhoch sa v poslednom čase síce zlepšila, avšak prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky je podľa ministerstva naďalej obmedzený. To sa týka predovšetkým prístupu k rizikovému kapitálu, ktorý je nevyhnutný pre rast podnikov. “A to je presne cieľ tejto iniciatívy. Sprístupniť kapitálové financovanie pre rast slovenských malých a stredných podnikov,“ vyhlásila štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager.

Spoločnosť SZRB Asset Management vznikla ako iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je podporovať národné investičné priority prostredníctvom finančných nástrojov financovaných z eurofondov, resp. verejných zdrojov v programovom období 2014 – 2020. Okrem toho SZRB Asset Management úspešne dokončil implementáciu programu JEREMIE, vďaka čomu sa do konca roka 2016 vytvorilo portfólio nových úverov a investícií pre malé a stredné podniky vo výške 330 mil. eur.

CEFoF predstavuje novú príležitosť na financovanie rastu pre malé a stredné podniky z regiónu strednej Európy, predovšetkým z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Celkovo má projekt mobilizovať minimálne okolo 160 mil. eur kapitálových investícií pre malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou s potenciálom rastu v piatich krajinách, ako aj dodatočné investície v širokom regióne. Okrem štátov do projektu vstupujú ako investori aj EIF, ktorý financuje 40 % z celkovej alokácie 80,3 mil. eur, a Medzinárodná investičná banka s alokáciou 10 mil. eur.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA