ČLÁNOK
SASS sprístupnila historické údaje o podielových fondoch
15. August 2008

Slovenská asociácia správcovských spoločností v rámci aktualizácie svojho web portálu www.sass-sk.sk, od 6. augusta 2008 umožnila širokej verejnosti prístup k historickým údajom o podielových fondoch.

Napĺňanie jednej z priorít SASS – poskytovať informácie o kolektívnom investovaní, tak dostáva novú formu. Odteraz je možné jednoduchou cestou sa dostať nielen k aktuálnym údajom, ale aj do archívu SASS. Archív obsahuje týždenné údaje o otvorených podielových fondoch od decembra 1998, mesačné údaje o uzatvorených podielových fondoch od marca 2000 a štvrťročné prehľady otvorených podielových fondov v Európe a vo svete od roku 2003.

 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA