ČLÁNOK
Rozpočtové ciele Slovenska sú podľa Európskej komisie viac-menej v poriadku
23. November 2017

Rozpočet Slovenska na budúci rok výraznejšie z pravidiel Paktu stability a rastu nevybočuje, medzi premiantmi Európy však tentokrát chýba. Európska komisia totiž rozpočtové plány Slovenska zaradila do skupiny krajín, ktoré vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky paktu na rok 2018, avšak mohli by viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa. Spolu so Slovenskom sú takto hodnotené aj rozpočty Estónska, Írska, Cypru a Malty. Lepšie, ako plne v súlade s paktom, boli hodnotené rozpočty Nemecka, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Fínska a Holandska.

„Celkovo je komisia názoru, že návrh rozpočtových plánov Slovenska, ktoré je momentálne v preventívnej vetve Paktu stability a rastu, vo všeobecnosti spĺňa požiadavky Paktu stability a rastu. Komisia vyzýva autority, aby boli pripravené prijať ďalšie opatrenia v národnom rozpočtovom procese na zabezpečenie toho, aby rozpočet na rok 2018 bol v súlade s Paktom stability a rastu,“ uvádza Európska komisia vo svojom hodnotení rozpočtových cieľov Slovenska.

Podľa týchto plánov kabinet Roberta Fica plánuje v budúcom roku znížiť deficit verejných financií z tohtoročných očakávaných 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 0,8 % výkonu ekonomiky. Na navýšenie rozpočtových cieľov oproti pôvodným plánom uvedeným v poslednom Programe stability o 0,4 % HDP v roku 2017 a 0,3 % v roku 2018 pritom upozornila aj komisia, aj keď s dodatkom, že toto navýšenie je aj dôsledkom zhoršenia prognózy príjmov z korporátnych daní. Komisia tiež konštatuje, že gro opatrení, ktoré zvyšujú schodok verejných financií, je v budúcom roku na strane výdavkov, najmä v zvyšovaní miezd vo verejnej správe, niektorých sociálnych dávok ale aj v zvyšovaním investícií.

Komisia pritom Slovensku aktuálne prognózuje pre budúci rok deficit o čosi vyšší, ako si naplánovala vláda, a to na úrovni 1 % HDP. Zdôvodňuje to napríklad nižším očakávaným príjmom z dividend, či z predaja emisných povoleniek. Na strane výdavkov zase predpokladá pomalšie zmierňovanie rastu výdavkov na zdravotníctvo, na druhej strane očakáva nižšie platby do rozpočtu Európskej únie.

Hodnotenie rozpočtov jednotlivých krajín Európskej únie je súčasťou takzvaného Európskeho semestra. Komisia v tejto súvislosti v stredu zverejnila aj hospodárske a sociálne priority únie na nasledujúci rok a vydala politické odporúčania pre eurozónu. Podľa komisie je prioritou udržať trend vysokých mier zamestnanosti a klesajúcej nezamestnanosti. Okrem zodpovedných rozpočtových politík Brusel apeluje aj na vykonávanie štrukturálnych reforiem smerujúcich k zvýšeniu investícií a rastu reálnych miezd, čo by podporilo domáci dopyt v únii.

„Hospodársky rast v Európskej únii sa zvyšuje, eurozóna tento rok porastie najrýchlejšie za uplynulé desaťročie a verejné financie v krajinách eurozóny sa zlepšujú. Pozitívna je aj situácia na trhoch práce. Dôležité je tento trend udržať,“ doplnil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Ako dodal, fakt, že rozpočtové plány Slovenska ohodnotila komisia ako vo všeobecnom súlade s Paktom stability a rastu, vníma pozitívne.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA