ČLÁNOK
Podiel tuzemského základného imania v bankách mierne klesol
21. December 2017

Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa ku koncu septembra medziročne mierne znížil. Kým ku koncu septembra 2016 to bolo 5,95 %, na konci deviateho mesiaca 2017 to bolo 5,40 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne zvýšil z úrovne 94,05 % na 94,60 %. Objem zahraničného základného imania vzrástol o 239,3 mil. eur, resp. o 7,71 %.

Najväčší príspevok na tomto náraste mal zahraničný kapitál z Českej republiky, Cypru a Belgicka. Ku koncu septembra sa medziročne zvýšil podiel kapitálu z Českej republiky z úrovne 51,69 % na 52,71 %, z Cypru z 6,30 % na 7,49 % a z Belgicka z 7,99 % na 8,83 % na celkovom zahraničnom základnom imaní bánk. Zatiaľ čo v prípade Českej republiky išlo o zvýšenie kapitálu predovšetkým v Komerční banke, kapitál Cypru bol navýšený v Prima banke a kapitál Belgicka sa posilnil v ČSOB.

Z 26 tuzemských úverových inštitúcií má v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie osem subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC. Záručnú banku vlastní štát.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA