ČLÁNOK
Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2016
15. Október 2015

OBSAH

Zhrnutie
I. Makroekonomické predpoklady návrhu rozpočtu
I.1. Externé predpoklady prognózy
I.2. Makroekonomická prognóza
I.3. Hodnotenie prognóz výbormi pre makroekonomické a daňové prognózy
II. Rozpočtové ciele
II.1. Aktuálny vývoj verejných financií
II.2. Štrukturálne saldo a výdavkové pravidlo
II.2.1. Štrukturálne saldo
II.2.2. Výdavkové pravidlo
II.3. Prognóza hrubého dlhu verejnej správy
II.4. Príjmové ciele rozpočtu verejnej správy
II.4.1. Boj proti daňovým únikom
II.4.2. Príjmy verejnej správy v 2015 a 2016
II.5. Výdavkové ciele rozpočtu verejnej správy podľa ich funkcie
-II.6. Saldo verejnej správy v scenári nezmenených politík
II.7. Popis opatrení
II.8. Vplyvy konsolidácie
III. Naviazanie rozpočtového plánu na ciele stratégie rastu a zamestnanosti a špecifické odporúčania Európskej komisie
III.1. Štrukturálne opatrenia
IV. Porovnanie s programom stability
PRÍLOHY

 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA