ČLÁNOK
Najčastejšie sa podľa INESS novelizoval zákon o živnostenskom podnikaní
18. September 2017

 Na Slovensku je v súčasnosti platných 196 zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Z údajov Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) vyplýva, že tieto zákony od začiatku účinnosti boli novelizované spolu 2 286-krát. Najčastejšie sa novelizovali zákony o živnostenskom podnikaní, o dani z príjmov a o sociálnom poistení. Informoval o tom Jakub Zeman z inštitútu INESS.

Ako ďalej doplnil, zákon o sociálnom poistení bol počas 13 rokov novelizovaný 71-krát. Zákon o dani z príjmov sa za 13 rokov dočkal 67 novelizácií. Zákon o živnostenskom podnikaní bol za 25 rokov novelizovaný 123-krát.

Analýza sa zaoberala aj tým, či vláda dodržuje záväzok predkladať Národnej rade SR zákony, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, s účinnosťou k 1. januáru. Z dát vyplýva, že počas rokov 2012 až 2017 len 35 % novelizácií bolo k začiatku nového roka.

„Keďže naša analýza jednoznačne poukázala, že povinnosť prekladať návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou k 1. januáru sa počas piatich rokov neosvedčila, navrhujeme, aby sa do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie doplnila povinnosť predkladateľa zákona preukázať, napríklad v doložke vplyvov, že zákon nadobudne účinnosť k 1. januáru,“ uvádza sa v materiáli. Okrem toho inštitút navrhuje užšiu spoluprácu firiem na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie.

Najviac zákonov ovplyvňujúce podnikateľské prostredie má v svojej gescii Ministerstvo financií SR, konkrétne 18 %, za ním nasleduje ministerstvo dopravy s 13-percentným podielom.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA