ČLÁNOK
Hodnotiteľov projektov budú elektronicky žrebovať
30. Október 2017

Hodnotitelia projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie sa po novom budú musieť elektronicky žrebovať, pričom projekty budú môcť hodnotiť aj odborníci zo zahraničia. Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti, aby sa už nestalo, že lekár ohodnotí projekt z oblasti strojárstva či hutníctva. Ako v pondelok informoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov vstupujú do platnosti v utorok 31. októbra. Hlavnou zmenou sú nové pravidlá pri hodnotiteľoch projektov.

“Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém, podobne ako je to na súdoch. Výsledné hodnotiace hárky, rovnako ako zoznamy hodnotiteľov, budú zverejňované,” povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. “V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad desať miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov,” dodal.

Zároveň vzniká interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Ten podľa Pellegriniho umožní reagovať rýchlejšie v prípade problémov. “Výbor bude môcť odporučiť pozastavenie čerpania eurofondov, či odporučiť nepodpisovať zmluvy,” priblížil vicepremiér. Ak by sa teda zopakoval podobný prípad, aký bol s dotáciami na vedu, čerpanie by sa mohlo stopnúť už na Slovensku.

Od utorka tiež budú musieť byť zverejňované všetky pripravované národné projekty. Zároveň sa zjednoduší administrácia projektov a prijímatelia budú môcť automatizovane nahrávať účtovné doklady v strojovo spracovateľnej podobe zo svojich účtovných informačných systémov priamo do informačného systému riadenia eurofondov ITMS 2014+.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie eurofondov obsahuje 36 konkrétnych opatrení. Pellegrini ho spolu s premiérom Robertom Ficom predstavil koncom septembra. Schválila ho vláda a podľa úradu vicepremiéra pozitívne ho hodnotí aj Európska komisia. Na jeho príprave spolupracoval úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu aj s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA