ČLÁNOK
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
16. November 2016

Zhrnutie

Vláda predložila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 s cieľom dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ do roku 2019. Ide o dôležitý míľnik, ktorý spolu so znížením dlhu mimo sankčných pásiem dlhového pravidla by mohol výrazne zlepšiť pozíciu Slovenska voči rizikám vyplývajúcim z potenciálnych kríz a negatívnych vplyvov z demografického vývoja. Vláda odhaduje v roku 2016 deficit verejnej správy vo výške 1,97 % HDP, čo je približne na úrovni rozpočtového cieľa (deficit 1,93 % HDP). V ďalších rokoch očakáva postupné zlepšenie salda až do prebytku v roku 2019 na úrovni 0,2 % HDP, čo by podľa jej odhadov znamenalo splnenie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2018. V súlade s rozpočtovými cieľmi vláda očakáva aj znižovanie dlhu z odhadovanej úrovne 53,5 % HDP v roku 2016 na úroveň 49,1 % HDP do roku 2019.

Nová vláda v apríli 2016 rozhodla o posunutí termínu splnenia strednodobého cieľa z roku 2017 do roku 2019 a nevyužíva tak pozitívne vplyvy, vrátane priaznivého ekonomického vývoja, na zrýchlenie konsolidácie a zníženie dlhu mimo sankčných pásiem, čo rada hodnotí negatívne najmä z pohľadu zámerov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

 

 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA