ČLÁNOK
FINANČNÝ MANAŽÉR
27. Apríl 2012

Jarné číslo časopisu ponúka príspevky členov, poznatky z vedeckej aj odbornej obce, ako aj informácie zo života asociácie.

OBSAH

ÚVODNÍK
Miloslava Zelmanová, šéfredaktorka

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
Monitoring a hodnotenie úrovne dodržiavania princípov corporate governance
Barbora LAZÁROVÁ

Analytické nástroje – cesta ku konkurenčnej výhode
Marian BÓDI

Eurozóna a jej makroekonomické nerovnováhy
Robert AUXT

Možnosti investovania voľných zdrojov do neštandardných derivátov
Boris ŠTURC – Natália ŽOLDÁKOVÁ

Fundamentálne aspekty financovania podniku prostredníctvom private equty a venture kapitálu
Katarína ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ

Podnikanie na slovensku: vysoká aktivita, financovanie nie je hlavný problém
Anna PILKOVÁ – Marian HOLIENKA

Vývoj počtu bankrotov a reštrukturalizácií v SR v roku 2011 a porovnanie s vývojom v roku 2010
Jana MARKOVÁ

Prečo podniky implementujú integrované systémy riadenia rizika
Tatiana VARCHOLOVÁ – Lenka DUBOVICKÁ

STRÁNKY SAF
Dlhová kríza a možnosti jej riešenia – Postrehy z odbornej diskusie
(Eduard HOZLÁR)

Odborný seminár k daňovej kontrole po novom
(Eduard HOZLÁR)

Finančný manažér č. 1/2012

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA