ČLÁNOK
Finančný manažér
9. Apríl 2015

OBSAH

ÚVODNÍK
Peter KRIŠTOFÍK, zástupca šéfredaktora

❏ INTERVIEW PODHODNOTENÝM KURZOM EURA PROTI DEFLÁCII
Vladimír VAŇO, MBA, hlavný analytik Sberbank Europe

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY CECGA ROZŠÍRILA KRITÉRIÁ HODNOTENIA SPOLOČNOSTÍ
Lenka DEBNÁROVÁ
CESTY K ZVYŠOVANIU EFEKTIVITY V PODNIKOCH
Marián BÓDI
HYBRIDNÉ CENNÉ PAPIERE
Božena HRVOĽOVÁ – Anna POLEDNÁKOVÁ
FINANČNÉ NÁSTROJE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020
Daniel PITOŇÁK
VYBRANÉ UKAZOVATELE O PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 2010 – 2012 (1. ČASŤ)
Ladislav KABÁT – Monika MAJKOVÁ-SOBEKOVÁ – Zuzana VINCÚROVÁ
DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ – II.ČASŤ NÁVRH SMERNICE EÚ, DAŇOVÁ POVINNOSŤ, PLATENIE DANE, PRÁVNE PREKÁŽKY
Erika Mária JAMBOROVÁ
ZADLŽENOSŤ A LIKVIDITA SLOVENSKÝCH FIRIEM V ROKU 2013
Monika ONDRUŠEKOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
Portál CFO.sk podporí aktivity SAF na Slovensku (Matúš Porubský)
Odborné podujatia SAF v prvom polroku 2015 (Eduard HOZLÁR)

Finančný manažér

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA