ČLÁNOK
Finančný manažér
23. Január 2015

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ ČLENA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
Radka SLÁVIKOVÁ-GERŽOVÁ

EMISIA PODNIKOVÝCH OBLIGÁCIÍ
Božena HRVOĽOVÁ

DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ – I. ČASŤ
Erika Mária JAMBOROVÁ

ZOTAVUJEME SA POMALY. A SEKTORY TO CÍTIA
Juraj JANČI

NÁVRATNOSŤ KAPITÁLU A NÁVRATNOSŤ AKTÍV SLOVENSKÝCH FIRIEM PODĽA ODVETVÍ A REGIÓNOV
Monika ONDRUŠEKOVÁ – Josef POHORSKÝ
SLEDOVANIE A ZLEPŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI PODNIKOV
Kristína KOČIŠOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV – konferencia SAF
(redakcia
LEGISLATÍVNA AKTIVITA SAF
(redakcia)
12. RECENZIE KNÍH:
Peter DANIEL: Správa a vymáhanie pohľadávok 2

 Finančný manažér

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA