ČLÁNOK
Finančný manažér
20. November 2017

OBSAH


ÚVODNÍK

Eduard HOZLÁR, predseda redakčnej rady

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY

PRIESKUM ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ V OBLASTI SPRÁVY  A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ
ZA ROK 2016 NA SLOVENSKU
Lenka DEBNÁROVÁ

INVESTIČNÁ POMOC AKO NÁSTROJ EXTERNÉHO SPOLU FINANCOVANIA INVESTIČNÝCH
PROJEKTOV   V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
Milan FIĽA – Peter KRIŠTOFÍK

ANALÝZA HODNOTENIA SLOVENSKA V REBRÍČKU DOING BUSINESS
Tatiana HLUŠKOVÁ – Patrik TUROŠÍK

INKLUZIVITA PODNIKANIA V REGIÓNOCH SLOVENSKA
Juraj MIKUŠ

AKTUÁLNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA INOVACIÍ V MSP Z PROSTRIEDKOV EŠIF
V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA
Milan FIĽA

STRÁNKY SAF

INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY EACT A SPRÁVNEJ RADY IGTA
V BERLÍNE
(Andrej RÉVAY)

TLAČOVÁ SPRÁVA „JOURNEYS TO TREASURY“

AKTIVITY SAF V RÁMCI PROJEKTU ODVETVOVÝCH ŠTANDARDOV NA SLOVENSKU
(redakcia)

Finančný manažér

KURZY

18. 12. 2017

USD 1,180 0,001
CZK 25,685 0,007
GBP 0,882 0,000
HUF 313,670 0,240
CAD 1,519 0,012

SPOLUPRÁCA