ČLÁNOK
Finančný manažér
2. Február 2017

OBSAH

ÚVODNÍK
Miloslava ZELMANOVÁ, šéfredaktorka
ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
VEĽKÝ ÚSPECH 19. EURÓPSKEJ KONFERENCIE CORPORATE  GOVERNANCE 2016
Elena KOHÚTIKOVÁ
TVORIA SLOVENSKÉ PRIEMYSELNÉ PODNIKY VO SVOJOM PODNIKANÍ NOVÚ HODNOTU?
Jana ŠNIRCOVÁ
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU V ROKU 2016 A VÝZVY DO BUDÚCNOSTI
Tatiana HLUŠKOVÁ
KAPITÁLOVÝ TRH, KORPORÁTNE DLHOPISY A ZDROJE INFORMÁCIÍ
Marek KRIŠTOF
POTENCIÁL SPOLOČNÉHO PODNIKANIA SPOLOčNOSTÍ APPLE A TESLA MOTORS
Matúš ĎURČÁK – Marek KRIŠTOF
STRÁNKY SAF
14. ROčNÍK KONFERENCIE FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2016
(Vladimír DOBROVIČ )
ODBORNÉ PODUJATIA SAF V ROKU 2016
(Želmíra MICHEĽOVÁ)
Novoročné stretnutie finančníkov
(redakcia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA