ČLÁNOK


,

Dovoz ojazdených áut bude lacnejší
14. Marec 2005

Predajcovia ojazdených áut mali ťažký koniec roka. Očakávanie novej legislatívny, ktorá má zjednodušiť proces individuálneho dovozu starších áut, sprevádzal prepad predaja v autobazároch. “Ľudia čakali a čakajú na to, či nebude výhodnejšie doviesť si auto individuálne zo zahraničia, než ho kúpiť na Slovensku. Predaj ojazdených áut sa ku koncu roka prakticky zastavil,” hovorí Peter Cesnak, prevádzkovateľ najväčšieho slovenského automobilového portálu.

Marec priniesol zmenu

Ani prvý január však nepriniesol úľavu. Neustále posuny v legislatívnom procese a potrebná nadväznosť na schválenie novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách oddialili pôvodne plánovaný termín legislatívnych zmien z prvého januára na prvého marca 2005. Presne v tento deň vstúpila do platnosti aj novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá ruší reštrikčne poplatky za schvaľovanie technickej spôsobilosti. Nejde o drobné. Poplatok, ktorý sa podľa veku vozidla pohyboval doteraz v rozmedzí od 10 000 do 50 000 Sk nahradí jednotná sadzba 2 000 korún. Zvýhodnenie ceny dovozu o 48 000 korún v prípade vozidiel starších ako päť rokov je teda naozaj významné, a tak možno očakávať vlnu záujmu o dovoz starších áut vyrobených po roku 1996, prípadne 1998. ” Nedomnievam sa, že pôjde o masový jav, ale vzhľadom na liberalizáciu celého procesu schvaľovania a prihlasovania individuálne dovezených vozidiel je pravdepodobné, že ľudia sa budú snažiť nájsť výhodnejšiu ponuku v zahraničí,” hovorí Mária Nováková, tajomníčka sekretariátu Združenia automobilového priemyslu SR. A dodáva, že možno tiež očakávať príchod väčších spoločností, ktoré sa budú zaoberať dovozom ojazdených vozidiel zo zahraničia a ich predajom. Legislatívne zmeny totiž umožnia aj hromadný dovoz ojazdených automobilov, ktorý naše zákony zatiaľ nepovoľovali.

Ktoré autá budú bezproblémové

Hoci sa dovoz vozidla zo zahraničia už nepovažuje za dovoz v pravom zmysle slova, predsa len platia pri jeho schvaľovaní a prihlasovaní odlišné podmienky, než keby sme kúpili ojazdený automobil evidovaný na Slovensku. V prvom rade sa musíme rozlúčiť s predstavou, že budeme môcť ľahko doviesť staré autá, napríklad také, ktoré majú viac ako šesť či osem rokov. Zjednodušený postup prihlasovania vozidiel sa totiž týka len áut ktoré majú takzvanú globálnu homologáciu, teda typové schválenie niektorého z členských štátov EÚ, ktoré je platné vo všetkých štátoch únie. Ide zväčša o vozidlá s rokom výroby 1996, a mladšie, pretože od 1. 1. 1996 boli v štátoch EU podmienky schvaľovania postupne harmonizované.

Ako rozpoznať takéto bezproblémové vozidlo? Jednoduchou orientáciou je údaj na výrobnom štítku, ktorý musí obsahovať písmeno “e” , index krajiny a číslo smernice. 1970/156, 1998/14 alebo 2001/116. V takomto prípade môžete mať istotu, že s prihlasovaním ojazdeného vozidla nebudete mať žiadne starosti. Zahraniční predajcovia ojazdených áut túto skutočnosť často už aj deklarujú, podobne ako vek vozidla, či jeho výbavu.

Podmienka: certifikát konformity

Doklad, ktorý potvrdzuje zhodu vozidla s typom, ktorému bolo udelené typové schválenie v EÚ, je certifikát konformity (COC, CEE), nazývaný Osvedčenie o zhode vozidla. Tento doklad sa vzťahuje na konkrétne vozidlo a obsahuje jeho VIN číslo a tiež všetky podstatné technické údaje potrebné na vyplnenie technického preukazu. Certifikát konformity možno získať priamo od predávajúceho v zahraničí, najmä v prípade kúpy v autobazároch, kde stojí táto služba približne 100 euro, alebo od zástupcu danej značky vozidla v krajine, kde ho chce nový majiteľ prihlásiť. Slovenskí importéri ešte nemajú určenú sadzbu za túto službu, no podobné operácie dnes vykonávajú približne za 2 500 Sk.

Rozhodne obvodný úrad

V takomto prípade stačí aby majiteľ bezproblémového vozidla zašiel na obvodný úrad a požiadal o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla. Vykonávacie vyhlášky ani metodické pokyn k zákonu ešte neexistujú, no predpokladá sa, že bude na zvážení obvodného dopravného úradu, či ojazdené vozidlo s certifikátom konformity pošle na technickú a emisnú kontrolu alebo nie. Podľa Jozefa Šovčíka zo sekcie dopravy ministerstva dopravy SR, však bude štát aj naďalej požadovať pred schválením ojazdeného vozidla technickú a emisnú kontrolu. Nepôjde však o technickú kontrolu pred schválením technickej spôsobilosti vozidla, ktorá stojí v súčasnosti približne 3 000 Sk, pretože túto zákon už vyžadovať nemôže, ale len o kontrolu technického stavu pred schválením jednotlivo dovezeného vozidla. Cena kontroly by sa v prípade osobných vozidiel mala pohybovať na úrovni sadzieb za bežnú pravidelnú STK, teda okolo 500 až 600 korún.

Staré autá radšej ani nevozte

Podstatne komplikovanejšie to bude s vozidlami bez európskej homologácie, ktoré budú musieť podstúpiť zložitý a finančne náročný proces technického schvaľovania, samozrejme s nejasným výsledkom. Pôjde o staršie ročníky vozidiel, ktoré boli vyrobené pred rokom 1996. Tieto by museli splniť kritériá na emisie, funkčnosť bŕzd, hlučnosť a odrušenie, kde Slovensko neumožňuje žiadne výnimky. Cena takýchto skúšok v autorizovaných skúšobniach by sa mohla vyšplhať až k 50 000 Sk, čo dovoz podstatne predraží. Podľa Mariána Rybianskeho, zo spoločnosti Slovdekra budú pri schvaľovaní takýchto vozidiel kľúčové vykonávacie predpisy ministerstva dopravy, a tak sa ťažko dnes vyjadrovať o tom, ktoré vozidlá budú zo skupiny áut bez európskej homologácie možné schváliť a ktoré určite nie, prípadne ktoré ročníky prichádzajú do úvahy. V prípade dovozu problémových ročníkov sa vystavujete riziku, že ich polícia nikdy nezaradí do evidencie a vám neostane nič iné, ako predať vozidlo na súčiastky.

Je tiež pravdepodobné, že pri dovoze ojazdených vozidiel môže dopravný úrad vyžadovať potvrdenie o lustrácii vozidla niektorou z poverených technických služieb, aby nedošlo k prihláseniu vozidla pochádzajúceho z trestnej činnosti. Kontrola pôvodnosti vozidla stojí podľa objemu motora od 2 800 do 5 000 Sk.

Doviezť auto môžete už dnes

Po úspešnom absolvovaní kontroly a predložení všetkých potrebných dokladov na obvodnom dopravnom úrade bude individuálne dovezené vozidlo schválené za poplatok vo výške 2 000 Sk. Týka sa to nových aj ojazdených dovezených vozidiel, ktoré splnia požadované podmienky. Obvodný úrad zároveň vydá o tom rozhodnutie a pridelí vozidlu osvedčenie o evidencii. Potom stačí už len získať na dopravnom inšpektoráte evidenčné čísla za rovnakých okolností ako by ste prihlasovali na značky vozidlo zakúpené v SR. Jediný nákladom navyše, v porovnaní so súčasným právnym stavom, bude nutnosť uhradiť aj za ojazdené dovezené vozidlo poplatok do recyklačného fondu vo výške 3 000 Sk.

Samozrejme, zjednodušený postup prihlasovania bude zaujímavý pre našich občanov len v prípade, ak bude v zahraničí existovať skutočne lákavá cenová ponuka nových, či ojazdených áut. A tu je kameň úrazu, pretože stagnujúci predaj áut na Slovensku donútil predajcov zísť až na samé dno cenových možností. Posúďte sami. Predávať novú Škodu Fabia za 249 000 Sk bolo ešte prednedávnom nemysliteľné, no pred Vianocami, sa stalo realitou. Podobné je to aj s cenami ojazdených áut v autobazároch. Ak však máte predsa len neodolateľnú ponuku, nemusíte čakať do marca. Pre vyrubenie nových poplatkov je totiž podstatný dátum začatia správneho konania a nie dátum dovozu.

Čo prináša novelizácia zákonov v oblasti individuálneho dovozu automobilov

*Znižuje poplatok za schválenie jednotlivo dovezených vozidiel na 2000 Sk pre nové i staršie vozidlá

*V niektorých prípadoch odbúrava nutnosť technických a emisných kontrol dovezených vozidiel.

*Umožní hromadný dovoz ojazdených vozidiel

*Stanovuje odviesť poplatok do recyklačného fondu aj za individuálne dovezené vozidlá.

Clo je nulové

Tak ako doteraz sa colné zaťaženie bude týkať výlučne vozidiel dovezených z krajín, ktoré nie sú členmi spoločenstva. Pôvodne 17,1 percentné clo na mimoeurópsku produkciu kleslo od 1.mája 2004 na 10 percent. V takomto prípade sa kupujúci môže rozhodnúť, či clo zaplatí v štáte, cez ktorý vozidlo vstupuje do únie, alebo v krajine, kde má trvalé bydlisko. Liberálnosť umožňuje fakt, že vybrané clo skončí tak či tak v spoločnej európskej pokladni odkiaľ sa prerozdeľuje na jednotlivé krajiny únie. Automobily vyrobené v štátoch EU nebudú, tak ako doteraz, zaťažené clom ani pri individuálnom a ani hromadnom dovoze. V praxi to znamená, že ak si kúpite takéto vozidlo, hoc aj japonskej značky, kdekoľvek v Európe, nemusíte zaň odviesť clo.

DPH podľa klasifikácie

Pri dovoze nového vozidla platíte daň z pridanej hodnoty v krajine, kde vozidlo prihlásite. Pri starom vozidle odvediete daň v štáte kde vozidlo kupujete. Za nové vozidlo je pritom považovaný automobil, ktorý nemá najazdených viac ako 6 000 kilometrov, alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky. Je preto veľmi dôležité, aby občania pri kúpe vozidla v zahraničí presne vedeli do akej kategórie spadá vozidlo, o ktoré majú záujem. Kupujúci je povinný do siedmich dní od dovozu vozidla podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť daň. V prípadoch ak už bolo vozidlo zdanené v niektorom zo štátov EU a jeho majiteľ sa ho rozhodne predať do iného štátu ešte v čase, keď vozidlo spĺňa kategóriu nového dopravného prostriedku, môže požiadať o vrátenie DPH. Táto sa však už vypočítava z ceny, za ktorú vozidlo predal, a nie z pôvodnej nadobúdacej ceny.

Sadzby DPH v krajinách EU

Belgicko 21

Dánsko 25

Fínsko 22

Francúzsko 19,6

Írsko 21

Taliansko 20

Luxembursko 15

Nemecko 16

Holandsko 19

Portugalsko 19

Rakúsko 20

Grécko 18

Španielsko 16

Švédsko 25

Veľká Británia 17,5

Česko 19

Estónsko 18

Cyprus 15

Litva 18

Lotyšsko 18

Maďarsko 25

Malta 15

Poľsko 22

Slovensko 19

Slovinsko 20

Nový technický preukaz

Od marca vydávajú obvodné úrady pre novoregistrované vozidlá osvedčenie o evidencii vozidla, ktoré nahradí doteraz používaný technický preukaz a osvedčenia o evidencii, teda takzvaný malý “techničák”. Celkom nový doklad bude identický s dokladmi používanými aj v iných krajinách európskej únie. Má rozmery hárku A4, pričom je chránený hologramom a ďalšími ochrannými prvkami. Nezaberie vám viacej miesta ako súčasný malý technický preukaz, pretože ho je možné poskladať na formát vodičského preukazu. Osvedčenie o evidencii bude obsahovať všetky potrebné technické a identifikačné znaky vozidla.

Pozor na autá z USA a Veľkej Británie

Liberalizácia podmienok dovozu nových a ojazdených vozidiel zo zahraničia neznamená úplnú svojvôľu. Týka sa výlučne automobilov s európskou homologáciou, a teda nemení nič na skutočnosti, že dovoz vozidiel z iných teritórií, ako napríklad z USA, či veľkej Británie bude naďalej prakticky nemožný. Pri vozidlách pôvodne určených pre americký trh sú problémom najmä odlišné normy na osvetlenie, ktoré sa nezhodujú s európskou legislatívou a na ktoré nemožno udeliť výnimku. Neprípustné sú zadné dvojvláknové svetlá, červená farba smerového svetla a tiež odlišná geometria svetelného kužela predných svetiel. Majiteľ takéhoto vozidla však môže dostať dočasnú výnimku a počas šiestich mesiacov svetlá vymeniť.

Tak ľahké to ale nie je v prípade áut s pravostranným riadením, určeným pre veľkú Britániu. Tu je výnimka absolútne vylúčená.

Aké poplatky budeme platiť pri prihlasovaní individuálne dovezeného ojazdeného vozidla s európskou homologáciou(po roku výroby 1996)

– DPH (ojazdené vozidlo) platíte v krajine odkiaľ dovážate (19 až 25 %)

– clo 0 (európsky dovoz)

10 % mimoeurópsky dovoz

– certifikát konformity 4 000 Sk (100 Eur)

- Technická kontrola pred schválením jednotlivo dovezeného vozidla 600 Sk

– Emisná kontrola 220 Sk (benzínový motor)

350 Sk (naftový motor, alternatívny pohon, LPG ..)

– Overenie pôvodnosti vozidla (lustrácia) do 2000 cm3 – 2 800 Sk

od 2000 do 3 000 cm3 – 3 600 Sk

nad 3 000 cm3 – 5 000 Sk

- Poplatok za schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, vydanie osvedčenia o evidencii 2000 Sk

Poplatok do recyklačného fondu za jednotlivo dovezené vozidlo 3000 Sk

Vzatie do evidencie (vydanie evidenčných čísiel) 1 150 Sk

Poznámka: Keďže ministerstvo dopravy ešte nevydalo vykonávacie predpisy k novelizovanému zákonu o premávke na pozemných komunikáciách, uvádzame v tabuľke najdrahší možný variant. Je však pravdepodobné, že obvodné úrady nebudú pri vozidlách s európskou homologáciou požadovať STK a ani emisnú kontrolu. Plošná nemusí byť ani povinnosť overenia pôvodnosti vozidla. To by proces podstatne zlacnilo.

Aké poplatky budeme platiť pri prihlasovaní individuálne dovezeného nového vozidla

DPH platíte v krajine dovozu, teda na Slovensku 19 %

clo?0 (európsky dovoz)

certifikát konformity 4 000 Sk (100 Eur)

uznanie typového schválenia ES? 2000 Sk

poplatok do recyklačného fondu za jednotlivo dovezené vozidlo? 3000 Sk

vzatie do evidencie (vydanie evidenčných čísiel) ? 1 150 Sk

Aké doklady potrebujeme pri schvaľovaní

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného ojazdeného vozidla musí obsahovať:

- identifikačné údaje žiadateľa.

Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, podpis.

Právnická osoba – názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

- značku vozidla , obchodný názov, typ (jeho variant ), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu.

Príloha k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať:

- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu,

- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu (ak je dovezené z tretích krajín)

- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

- protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania) V prípade žiadosti o typové schválenie ES stačí platný ekvivalentný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované (ak nerozhodne obvodný dopravný úrad inak)

- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak takej kontrole podlieha, s výsledkom spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. V prípade žiadosti o typové schválenie ES stačí platný ekvivalentný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované (ak nerozhodne obvodný dopravný úrad inak)

- doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované;

-v prípade žiadosti o uznanie typového schválenia ES certifikát konformity COC.

- protokol o skúškach vozidla, vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel (lustrácia), ak táto povinnosť bola žiadateľovi uložená.

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA