ČLÁNOK
Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
14. December 2015

Zhrnutie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 v nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte v parlamente. Hodnotenie zohľadňuje aj informácie, ktoré ministerstvo financií dodatočne zverejnilo – list adresovaný Európskej komisii, aktualizáciu prognózy Výboru pre daňové prognózy a schválený Rozpočet verejnej správy na roky 2016 až 2018. V porovnaní s vládou schváleným návrhom rozpočtu nedošlo k zmenám v cieľoch rozpočtu, ani k zmene odhadu štrukturálneho salda. Najvýznamnejšou zmenou bolo navýšenie očakávaných daňových príjmov v rokoch 2016 až 2018 z dôvodu predpokladaného zlepšenia ich výberu nad rámec prognózy schválenej Výborom pre daňové prognózy (každoročne o 0,3 % HDP). Časť týchto prostriedkov (0,1 % HDP ročne) sa v prípade potreby použije na podporu významných investícií a zvyšok (0,2 % HDP ročne) tvorí rezerva v podobe nealokovaných výdavkov. Súčasne sa spresnil odhad vplyvu zníženia sadzby DPH na vybrané potraviny. Ministerstvo financií čiastočne špecifikovalo opatrenia na zníženie prevádzkových výdavkov v štátnej správe, zníženie tempa rastu výdavkov v zdravotníctve a prvé kroky v hodnotení efektívnosti verejných výdavkov, ktoré by sa malo stať pevnou súčasťou rozpočtového procesu.

Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA