ČLÁNOK
Dobiehame alebo nedobiehame ten Západ? (január 2018)
12. Január 2018

Slovenské HDP na osobu podľa Eurostatu posledné štyri roky stagnuje na úrovni 77 % priemeru EÚ. A to i napriek tomu, že naša ekonomika každý rok rastie v priemere o 1,5 p. b. rýchlejšie ako európska. Dôvodom rozdielu je, že cenová hladina sa určuje v prvom prípade metódou parity kúpnej sily, kým v druhom prípade deflátorom HDP. Výsledkom metodických rozdielov je krátkodobá odchýlka medzi jednotlivými ukazovateľmi cenovej hladiny a teda aj medzi ukazovateľmi reálneho výkonu ekonomiky.

Príloha:

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA