ČLÁNOK
Do Integrovaného regionálneho operačného programu sa zapojilo vyše 1 200 projektových zámerov
2. Máj 2017

Do Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 sa do konca apríla zapojilo celkovo 1 204 projektových zámerov, najmä na špecifické ciele – materské, základné a stredné odborné školy. Žiadatelia predložili spolu 889 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hodnote 693,52 mil. eur. Zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP-u v Trnave dospeli k záveru, že tento program pokračuje v súlade s jej očakávaniami. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán uvedeného programu.

“Okrem momentálneho stavu Integrovaného regionálneho operačného programu splnil očakávania Európskej komisie aj počet predložených projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Momentálny stav považujem za veľký úspech,“ povedal generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Marek Mitošinka.

Viacero výziev v IROP-e je nastavených dvojkolovo. V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery a nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

V súčasnosti sa žiadatelia môžu zapojiť do výzvy o budovanie zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach, ktorá sa uzatvára 30. júna. Do konca tohto roka IROP plánuje vyhlásiť výzvy v celkovej hodnote 542,31 mil. eur. Pripravované výzvy budú určené na podporu budovania modernej infraštruktúry v sociálnej oblasti, na infraštruktúru zásobovania pitnou vodou a odvádzania/čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou a modernizáciu akútnej zdravotníckej infraštruktúry.

Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA