DNES

Invest Elam, je krytá 10.000 Sk trhovej hodnoty Bučiny

…po prerátaní to znamená, že akcia Invest Elam, je krytá 10.000 Sk trhovej hodnoty Bučiny. Napriek tomu sa kúpa akcií rozbiehala veľmi pomaly a do konca januára, keď vypršal termín na kúpu, využilo túto možnosť len 40 z 2200 zamestnancov spoločnosti.

30. Jún 1996 

Dividenda 10 Sk na akciu

Dividenda 10 Sk na akciu.

30. Jún 1996 

Valné zhromaždenie spoločnosti Chemolak

Valné zhromaždenie spoločnosti Chemolak.

30. Jún 1996 

Plastika Nitra vyplatí akcionárom za rok 1995 dividendu vo výške 10 Sk pred zdanením

Plastika Nitra vyplatí akcionárom za rok 1995 dividendu vo výške 10 Sk pred zdanením.

6. Máj 1996 

Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Slovenská armatúrka Myjava rozhodlo o tom, že strata podniku sa bude hradiť z rezervného fondu a zo ziskov spoločnosti z minulých období

Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Slovenská armatúrka Myjava rozhodlo o tom, že strata podniku sa bude hradiť z rezervného fondu a zo ziskov spoločnosti z minulých období.

6. Máj 1996 

V Smrečine došlo ku výmene väčšiny členov predstavenstva a dozornej rady.

VÚB je s 560 mil. Sk najväčším veriteľom Smrečiny Zvolen.

1. Máj 1996 

Harvardská skupina v Chemolaku

Harvardská skupina v Chemolaku.

30. Apríl 1996 

FNM SR uzavrel zmluvu o odplatnom prevode

FNM SR uzavrel 20.3. 1996 zmluvu o odplatnom prevode CP.

20. Marec 1996 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA