ČLÁNOK
Deficit verejných financií vlani klesol pod 1,7 % HDP
24. Apríl 2017

 Slovensko znížilo v minulom roku deficit verejných financií pod úroveň 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa v pondelok Eurostatom zverejnenej jarnej notifikácie deficitu a dlhu za rok 2016 totiž schodok hospodárenia verejnej správy vlani dosiahol 1,68 % výkonu ekonomiky, kým rozpočet verejnej správy počítal so schodkom na úrovni 1,93 % HDP. V medziročnom porovnaní sa tak deficit znížil až o vyše 1 percentuálny bod z 2,74 % HDP v roku 2015. Úroveň hrubého dlhu verejnej správy dosiahla 42,053 mld. eur, čo v porovnaní k HDP znamenalo 51,94 %. Medziročne sa tak podiel dlhu na výkone ekonomiky znížil o vyše pol percentuálneho bodu.

„Dnes prepisujeme históriu. Dosiahnutý výsledok znamená pokorenie doposiaľ najnižšieho deficitu v dejinách Slovenska z roku 2007. Zároveň sa nám darí znižovať aj pomer verejného dlhu k HDP,“ uviedol na margo zverejnených čísel minister financií Peter Kažimír. Podľa jeho rezortu pritom k zlepšeniu hospodárenia verejnej správy prispel pozitívny vývoj ekonomiky, zvyšujúca sa efektívnosť výberu daní a pozitívne hospodárenie samospráv. Ministerstvo financií zároveň potvrdilo, že plánuje pokračovať v konsolidácii verejných financií a plán schodku na tento rok na úrovni 1,29 % HDP zostáva zachovaný.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej zníženie schodku v minulom roku súviselo s pokračujúcim rastom daňových príjmov a poklesom výdavkov verejnej správy oproti predchádzajúcemu roku. To však možno do značnej miery pripísať nižšiemu čerpaniu eurofondov v porovnaní s rokom 2015, ktoré medziročne znížilo príjmy aj výdavky. „V tomto roku očakávame pokračovanie zlepšovania stavu verejných financií, pričom deficit rozpočtu by mohol dosiahnuť úroveň 1,5 % HDP,“ tvrdí Muchová. Rovnako pritom predpokladá v najbližších rokoch aj znižovanie verejného dlhu v pomere k výkonu ekonomiky.

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA