VZDELÁVANIE

Školenia a semináre poriadané spoločnosťou Sféra, a.s.

Aktuálne Názov: Transferové oceňovanieTermín: 4.11.2008Prednášajúci: Ing. Dalila Kutišová Luknárová, Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Ján Solomon, Daňové riaditeľstvo SR Názov: Aktualizácia modelovej daňovej zmluvy OECD z príjmov a majetkuTermín: 6.11.2008Prednášajúci: Ing. Zuzana Riháková, daňový poradca, TPA Horwath TAX, k.s. Názov: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) Úvod do IFRS a vybrané štandardy s praktickými aplikáciami Termín: 26.11.2008Prednášajúci: [...]

4. November 2008 

Semináre na aktuálne témy z oblastí daní a účtovníctva

Semináre organizuje spoločnosť Sféra, a.s.

27. Október 2008 

Transfer vedomostného a výskumného potenciálu

Naša ekonomika zatiaľ v legislatívnej podobe nemá prijatý predpis alebo nástroj na cielenú stimuláciu podpory výskumu a vývoja pre potreby a požiadavky podnikateľskej sféry

25. September 2008 

Európa bude musieť bojovať s úbytkom talentov, firmy musia zmeniť prístup

Európskym firmám hrozí v nasledujúcich desaťročiach výrazný úbytok nadaných zamestnancov. Môže za to hlavne starnúca a ubúdajúca pracovná sila a meniace sa očakávania pracovníkov. Vyplynulo to z nedávnej štúdie poradenskej spoločnosti Deloitte. Pokiaľ chcú firmy klesajúcemu počtu talentov zabrániť, budú musieť výrazne zmeniť stratégiu ich riadenia

21. August 2008 

Seminár – Obnoviteľné zdroje energie: Biomasa a bioplyn na Slovensku

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
pripravuje seminár zameraný na sprostredkovanie
aktuálnych informácií a výmenu poznatkov v oblasti biomasy a bioplynu

19. August 2008 

Poznatkovo založená ekonomika a Lisabonská stratégia (3)

Cieľom únie bolo podľa Lisabonskej stratégie dobehnúť USA a Japonsko, za ktorými EÚ v konkurencieschopnosti zaostáva. Finančné prostriedky členských štátov mali prednostne smerovať do oblasti vedy a výskumu

2. Júl 2008 

Ekonomický časopis č. 1/56/2008 prináša nasledujúce príspevky

O významnom postavení Ekonomického časopisu nielen v slovenskej ekonomickej vede svedčí zaradenie do najprestížnejších svetových bibliografických databáz: Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioural Sciences a do elektronickej verzie indexu EconLit.
Profini vôbec po prvý raz publikuje stručný obsah jednotlivých príspevkov

2. Júl 2008 

Na Slovensku chýba marketing

Možnosť ako napredovať v oblasti marketingu a presadiť sa v ostrej konkurencii je zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie manažérov. Umožňuje to komplexný medzinárodný vzdelávací program , ktorý sa úspešne vyučuje v európskych krajinách už desiatky rokov

30. Jún 2008 

V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania

Rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky

1. Apríl 2008 

Nový vzdelávací portál s výraznými ambíciami

Portál nie je len zoznamom vzdelávacích akcií a služieb v oblasti vzdelávania, ale svojim obsahovým zameraním dáva nové možnosti dodávateľom, ako aj ich odberateľom

1. Február 2008 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA