REGIÓNY

Potenciálni noví členovia eurozóny nespĺňajú kritériá, tvrdí ECB

ECB považuje rozšírenie 19-člennej menovej únie počas aktuálnej dekády za nepravdepodobné.

7. Jún 2016 

EK žiada Slovensko, aby zmenilo zákon o nadobúdaní pôdy

Pokiaľ Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladí svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Európska komisia môže postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu.

26. Máj 2016 

Brexit by mohol ohroziť ratingy viacerých krajín EÚ

Podľa agentúry Fitch by ekonomické škody spôsobené britským odchodom boli pre Európsku úniu menšie ako pre Veľkú Britániu, ale stále by boli zreteľné.

16. Máj 2016 

EÚ a Nórsko podpísali dohodu o fondoch, týkajú sa aj SR

Slovensko dostane finančnú dotáciu vo výške 113,1 milióna eur.

8. Máj 2016 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu februára presiahlo 92 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 29. februáru v štrnástich operačných programoch 10,713 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

21. Marec 2016 

Brusel upozornil na problémy pri využívaní eurofondov

Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR sa podľa správy Európskej komisie v minulom roku napriek pozastaveniu platieb v roku 2014 výrazne zvýšila. Stále však chýba komplexné posúdenie účinnosti financovaných opatrení z hľadiska dosahovania cieľov príslušných programov.

29. Február 2016 

Program Informatizácia spoločnosti minul z peňazí EÚ 85 %

Na projekty v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 išlo zo zdrojov Európskej únie ku koncu minulého roka 718,26 mil. eur zo záväzku 843,6 mil. eur.

27. Január 2016 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu roka 2015 dosiahlo 89,47 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. decembru 2015 v štrnástich operačných programoch 10,395 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli ku koncu minulého roka prijímateľom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10,826 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 93,19 %.

13. Január 2016 

Čerpanie peňazí EÚ sa v závere roka značne zrýchlilo

Dôvodom zrýchleného čerpania eurofondov v tomto roku podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho bolo najmä to, že riadiace orgány operačných programov už pred rokom a pol zazmluvnili celú alokáciu programového obdobia 2007 – 2013.

30. December 2015 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo skoro 83 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. novembru v štrnástich operačných programoch 9,62 mld. eur. Oproti koncu októbra je to o 315,12 mil. eur, resp. o 2,71 percentuálneho bodu viac. Do konca tohto roka zostáva dočerpať z rozpočtu EÚ 1,997 mld. eur.

11. December 2015 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA