REGIÓNY

Londýn musí garantovať voľný pohyb osôb, tvrdí Merkelová

Nemecká kancelárka Angela Merkelová zopakovala pozíciu svojej vlády, že Berlín si môže udržať plný prístup na spoločný trh Európskej únie iba vtedy, ak bude naďalej umožňovať voľný pohyb osôb.

17. Október 2016 ,

Európska komisia rozšíri svoj investičný plán

Plán na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti by mal mať do roku 2022 k dispozícii zdroje v celkovom objeme 630 mld. eur

14. September 2016 

USA kritizujú sprísnenie platenia daní nadnárodných firiem v EÚ

Podľa správy amerického rezortu financií prešetrovanie platenia daní nadnárodných firiem v Európskej únii sa neprimerane zameriava na spoločnosti z USA.

25. August 2016 

Pellegrini dostal nové kompetencie pri eurofondoch

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude mať účinnejší dohľad na transparentnosť výziev z peňazí Európskej únie, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. Vláda schválila nariadením úpravu systému uplatňovania právomocí úradu pri koordinácii, riadení a dohľade nad procesom implementácie fondov EÚ.

17. August 2016 

Británia chce naďalej prispievať do eurofondov

Londýn chce do roku 2020 poskytovať 4,5 mld. libier ročne do fondov Európskej únie, aj keby krajina dovtedy z únie vystúpila. Britská vláda tak chce zabezpečiť financovanie spoločných projektov.

14. August 2016 

SR má záujem o využívanie eurofondov aj po roku 2020

Slovensko počas predsedníctva v Rade Európskej únie začne diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Význam politiky súdržnosti, vývoj hospodárskej situácie v EÚ a koncentrácia aktivít sú podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho vhodnou príležitosťou na reflexiu tejto politiky a začiatok diskusie o viacročnom finančnom rámci po roku 2020.

10. August 2016 

EK nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka

Európska komisia mala výhrady k transparentnosti hodnotenia projektov a nerovnomernému čerpaniu prostriedkov. Slovensko v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 vyčerpalo za dva roky 85 percent prostriedkov.

8. August 2016 

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR podporí rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov sumou 175 miliónov eur.

3. August 2016 

Platby sú pozastavené v piatich operačných programoch

Ide o operačné programy Informatizácia spoločnosti, Zdravotníctvo, Bratislavský kraj, Výskum a vývoj a Cezhraničná spolupráca SR – ČR v programovom období 2007 – 2013. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu neuviedol konkrétnu sumu pozastavených platieb v uvedených programoch, keďže za ne zodpovedajú jednotlivé riadiace orgány, čiže ministerstvá a úrad vlády.

19. Júl 2016 

Slovensko využilo z peňazí EÚ 2007-2013 do mája 95,57 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. máju v štrnástich operačných programoch dosiahlo 11,103 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

22. Jún 2016 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA