FONDY EÚ

Silná kohézna politika podľa Barrossa pomôže celej únii

Slovenská vláda podľa premiéra Roberta Fica postoj Európskej komisie pri tvorbe európskeho rozpočtu plne podporuje

5. Október 2012 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách.

24. September 2012 

SR a EK sa zhodujú v potrebe silnej kohéznej politiky

Európska komisia bude rovnako ako Slovensko do nasledujúceho programovacieho obdobia presadzovať zachovanie silnej kohéznej politiky, vyhlásili po stretnutí minister financií Peter Kažimír a eurokomisár pre rozpočet Janusz Lewandowski

21. September 2012 

Slovensko na chvoste čerpania eurofondov v rámci regiónu CEE

Do decembra 2009 bola príjemcom na Slovensku vyplatených len niečo okolo 5,5 % kontrahovaných dotácií z eurofondov vo výške 0,7 miliárd EUR.

7. Jún 2010 

ZÍSKAVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EURÓPSKYCH PODNIKOV

Zlepšenie postavenia firmy na trhu nie je možné udržať bez aplikovania vhodných nástrojov

30. Marec 2010 , ,

Využívanie eurofondov bude Brusel kontrolovať dôraznejšie

Brusel bude pri posudzovaní využívania eurofondov v budúcnosti oveľa dôraznejší a bude striktne vyžadovať dodržiavanie stanovených pravidiel prostredníctvom nových nástrojov a metodík. Informovali o tom zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov na odbornej konferencii spoločnosti Deloitte – Európske fondy na Slovensku – kontrola, riadenie a monitorovanie, konanej pod záštitou Ministerstva financií SR

1. Jún 2009 

Čo prináša septembrová aktualizácia makroprognózy MF SR na roky 2008-2011(september 2008)

V septembri 2008 MF SR upravilo svoju makroekonomickú
prognózu v súlade so zaužívaným systémom aktualizácie …

26. September 2008 

SR vyčerpala zo štrukturálnych fondov 32,6 mld. Sk

Slovensko ku koncu augusta tohto roka čerpalo zo záväzkov
prvého programového obdobia rokov 2004 až 2006 …

8. September 2008 

Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 07. 2008

K 31.07.2008 čerpala Slovenská republika zo záväzkov
I. programového obdobia 2004 až 2006 za všetky
programové dokumenty prostriedky vo výške
911,00 mil. EUR z celkového záväzku 1 169,18 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,92 %.

13. August 2008 

V tomto roku sa má vyhlásiť 99 výziev na europrojekty

Ministerstvo výstavby plánuje vyhlásiť v rámci Regionálneho operačného programu osem a v programe Bratislavský kraj päť výziev

16. Marec 2008 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA