FONDY EÚ

Z EÚ je potrebné do konca roka 2015 využiť 5,273 mld. eur

Slovensko má zo zdrojov Európskej únie vyčerpať do konca roka 2015 podľa stavu ku koncu mája 45,39 % z celkovej alokovanej sumy viac ako 11,618 mld. eur. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca budúceho roka z vlastných prostriedkov zaplatiť spolu 909,11 mil. eur, čiže 46,19 % zo záväzku 1,968 mld. eur.

18. Jún 2014 

Audit pri overení orgánov programov bude stáť 1 mil. eur

MF uzatvorilo zmluvu s firmou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. na základe verejnej súťaže s jedinou prijatou ponukou

22. Máj 2014 

Brusel schválil kľúčový dokument pre informačnú spoločnosť

Ministerstvo financií tvrdí, že Slovensko je pripravené efektívne a účinne využívať eurofondy na rozvoj informačnej spoločnosti. Európska komisia totiž schválila základný strategický dokument pre rast digitálnych služieb a infraštruktúru prístupovej siete novej generácie na roky 2014 až 2020.

24. Apríl 2014 

SR vyčerpala z peňazí EÚ ku koncu marca 52,86 %

Čerpanie zdrojov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 vo všetkých štrnástich operačných programoch dosiahlo k 31. marcu okolo 6,142 mld. eur. Využitie európskych zdrojov oproti koncu februára sa zvýšilo o 80,41 mil. eur, resp. o 0,69 percentuálneho bodu.

11. Apríl 2014 

Eurofondy na dopravné projekty sú plne zazmluvnené

Zvýšená dynamika uzatvárania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je výsledkom pravidelného sledovania a vyhodnocovania akčného plánu

27. Marec 2014 

Čerpanie zdrojov EÚ sa má do konca roka zvýšiť na 76 %

Z peňazí EÚ v programovom období 2007 až 2013 je v tomto roku potrebné využiť 2,9 mld. eur, pričom 2,2 mld. eur z tejto sumy pripadá na päť rizikových operačných programov.

19. Marec 2014 

Kabinet schválil konečný návrh Partnerskej dohody 2014 – 2020

Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny má predložiť návrh Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020 Európskej komisii (EK) na proces formálneho schvaľovania do konca februára.

16. Február 2014 

SR má do konca roka 2015 využiť z EÚ takmer 5,7 mld. eur

Do konca tohto roka má Slovensko zo zdrojov Európskej únie využiť 384,77 mil. eur, z toho zo záväzku roka 2011 v piatich programoch 367,14 mil. eur a zo záväzku 2012 v troch malých programoch 17,63 mil. eur.

19. Január 2014 

SR vyčerpala z peňazí EÚ ku koncu novembra 48,82 %

Medziročne sa využívanie finančnej pomoci EÚ zvýšilo o 1,514 mld. eur, resp. o 36,4 % a úroveň čerpania vzrástla o 12,6 percentuálneho bodu.

17. December 2013 

SR sa vyhla strate stoviek miliónov eur za minulé dva roky

Európske peniaze za roky 2011 a 2012, ktoré mala SR pôvodne vyčerpať do konca tohto, resp. budúceho roka, môže na základe výnimky využiť o rok dlhšie, do konca rokov 2014, resp. 2015.

27. November 2013 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA