FONDY EÚ

Regionálny operačný program využil z peňazí EÚ 76,83 %

Na projekty v Regionálnom operačnom programe 2007 – 2013 bolo zo zdrojov Európskej únie ku koncu januára využitých 1,194 mld. eur zo záväzku 1,555 mld. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo 148,93 mil. eur, čo je 75,49 % zo záväzku 197,27 mil. eur.

25. Február 2015 

Slovensko využilo z peňazí EÚ ku koncu januára 63,4 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 koncom januára 2015 dosiahlo 7,367 mld. eur.

19. Február 2015 

SR z eurofondov ku koncu roka 2014 využila 63,38 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 koncom decembra 2014 dosiahlo 7,363 mld. eur. Oproti novembru vzrástlo o 260,29 mil. eur, resp. o 2,24 percentuálneho bodu

18. Január 2015 

Viaceré pravidlá využívania nových eurofondov sa menia

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov nadobudol účinnosť 1. novembra okrem ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.

2. November 2014 

Čerpanie peňazí EÚ dosiahlo koncom septembra 58,46 %

Využívanie finančných zdrojov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu septembra dosiahlo 6,792 mld. eur. Oproti augustu vzrástlo o 94,46 mil. eur, resp. o 0,81 percentuálneho bodu. Medziročne sa zvýšilo o 1,456 mld. eur, resp. o 27,3 % a miera čerpania stúpla o 12,59 percentuálneho bodu.

20. Október 2014 

Platby z Bruselu na dopravné projekty sa obnovia

Kontrolný audit nenašiel v kontrolných systémoch Operačného programu Doprava žiadne pochybenia

25. September 2014 

Poslanci schválili návrh zákona o príspevku z eurofondov

Dôvodom prijatia zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov sú zmeny viacerých pravidiel využívania eurofondov pre programovacie obdobie 2014 až 2020.

17. September 2014 

Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ ku koncu júla 56,7 %

Čerpanie zdrojov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 dosiahlo k 30. júlu 6,587 mld. eur.

18. August 2014 

EK nám ku koncu júna zadržiavala platby za 413 mil. eur

Komisia prerušila Slovensku preplácanie platieb v rámci deviatich z celkovo jedenástich operačných programov. Ku koncu júna nám preto načas nepreplatila stovky miliónov eur.

15. August 2014 

Brusel schválil SR Partnerskú dohodu na roky 2014 až 2020

Partnerská dohoda na roky 2014 až 2020 určuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. eur

20. Jún 2014 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA