FONDY EÚ

Čerpanie peňazí EÚ koncom júla dosiahlo 71,65 %

Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. júlu predstavovalo 8,324 mld. eur. Oproti koncu júna vzrástlo o 211,36 mil. eur, resp. o 1,82 percentuálneho bodu.

12. August 2015 

OPIS využil z európskych peňazí ku koncu júna vyše 73 %

Na projekty v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 bolo zo zdrojov Európskej únie ku koncu júna využitých takmer 621 mil. eur. eur zo záväzku necelých 844 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo vyše 106 mil. eur, čo je viac ako 75 % zo záväzku zhruba 141 mil. eur.

27. Júl 2015 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu júna dosiahlo 69,83 %

Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 dosiahlo k 30. júnu 8,113 mld. eur. Oproti koncu mája vzrástlo o 157 mil. eur, resp. o 1,35 percentuálneho bodu. Čerpanie eurofondov v prvom polroku tohto roku predstavovalo 750 mil. eur a miera sa oproti koncu vlaňajška zvýšila o 6,45 percentuálneho bodu.

14. Júl 2015 

Z peňazí EÚ zostáva do konca roka využiť 3,737 mld. eur

Slovensko má zo zdrojov Európskej únie do konca roka 2015 podľa stavu koncom apríla vyčerpať ešte 32,17 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

17. Máj 2015 

Slovensko získalo z EÚ o 7 mld. eur viac, ako zaplatilo

Slovensko získalo z rozpočtu Európskej únie v rokoch 2004 až 2014 celkovo 14,128 mld. eur a zároveň do neho odviedlo 6,897 mld. eur. Príjmy SR z európskych zdrojov za uvedené obdobie sú tak o 104,85 %, teda dvojnásobne vyššie ako platby.

30. Apríl 2015 

Do konca roka zostáva z peňazí EÚ využiť 3,882 mld. eur

Slovensko má zo zdrojov Európskej únie vyčerpať do konca roka 2015 podľa stavu koncom marca 33,41 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca roka zaplatiť spolu 680,84 mil. eur, čiže 34,58 % zo záväzku takmer 1,969 mld. eur.

19. Apríl 2015 

: Nové eurofondy už majú systém riadenia finančných nástrojov

Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 vymedzuje pravidlá, postupy a úlohy pri implementácii finančných nástrojov.

8. Apríl 2015 

Výmena vlád a fluktuácia brzdia čerpanie zdrojov EÚ

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal kontrolu efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013. Chcel zistiť dôvody, prečo Slovensko nečerpalo viac peňazí.

20. Marec 2015 

Slovensko využilo z peňazí EÚ ku koncu februára 64,62 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 koncom februára tohto roka dosiahlo 7,508 mld. eur. Oproti koncu januára vzrástlo o 140,83 mil. eur, resp. o 1,21 percentuálneho bodu.

13. Marec 2015 

Regionálny operačný program využil z peňazí EÚ 76,83 %

Na projekty v Regionálnom operačnom programe 2007 – 2013 bolo zo zdrojov Európskej únie ku koncu januára využitých 1,194 mld. eur zo záväzku 1,555 mld. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo 148,93 mil. eur, čo je 75,49 % zo záväzku 197,27 mil. eur.

25. Február 2015 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA