FONDY EÚ

Z peňazí EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 270 mil. eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 dosiahla k 30. novembru 1,94 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu októbra čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 45,21 mil. eur a miera o 0,33 percentuálneho bodu.

28. December 2016 

Čerpanie zdrojov EÚ má uľahčiť dvojkolovosť pri výzvach

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini informoval, že v najbližšom čase jeho úrad pripraví novelu zákona o čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov.

8. December 2016 

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,3 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. októbru dosiahlo 11,304 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

22. November 2016 

Európska komisia odblokovala štyri pozastavené programy

Po odblokovaní operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj za programové obdobie 2007 – 2013 sa pre Slovensko uvoľní takmer pol miliardy eur z eurofondov.

18. November 2016 

Modernizáciu plavebných komôr v Gabčíkove podporí EÚ

Na projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo poskytne Európska únia takmer 123 mil. eur z Nástroja na prepájanie Európy. Z celkového rozpočtu projektu 144,7 mil. eur predstavuje domáce spolufinancovanie 21,7 mil. eur.

8. November 2016 

Pellegrini dostal nové kompetencie pri eurofondoch

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude mať účinnejší dohľad na transparentnosť výziev z peňazí Európskej únie, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. Vláda schválila nariadením úpravu systému uplatňovania právomocí úradu pri koordinácii, riadení a dohľade nad procesom implementácie fondov EÚ.

17. August 2016 

Británia chce naďalej prispievať do eurofondov

Londýn chce do roku 2020 poskytovať 4,5 mld. libier ročne do fondov Európskej únie, aj keby krajina dovtedy z únie vystúpila. Britská vláda tak chce zabezpečiť financovanie spoločných projektov.

14. August 2016 

SR má záujem o využívanie eurofondov aj po roku 2020

Slovensko počas predsedníctva v Rade Európskej únie začne diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Význam politiky súdržnosti, vývoj hospodárskej situácie v EÚ a koncentrácia aktivít sú podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho vhodnou príležitosťou na reflexiu tejto politiky a začiatok diskusie o viacročnom finančnom rámci po roku 2020.

10. August 2016 

EK nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka

Európska komisia mala výhrady k transparentnosti hodnotenia projektov a nerovnomernému čerpaniu prostriedkov. Slovensko v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 vyčerpalo za dva roky 85 percent prostriedkov.

8. August 2016 

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR podporí rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov sumou 175 miliónov eur.

3. August 2016 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA