FONDY EÚ

Hodnotiteľov projektov budú elektronicky žrebovať

Nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov vstupujú do platnosti v utorok 31. októbra.

30. Október 2017 

Čerpanie zdrojov EÚ v období 2014 – 2020 dosiahlo k 31. augustu 7,1 %

Na projekty v ôsmich z jedenástich operačných programov na roky 2014 – 2020 sa z peňazí Európskej únie do konca augusta využilo 989,8 mil. eur z upravenej alokovanej sumy 13,936 mld. eur.

13. September 2017 

Pellegrini predstaví nové pravidlá pre eurofondy

Monitor diskusnej relácie RTVS O päť minút 12

10. September 2017 

Slovensko a Česko sa dohodli na postupe pri využívaní eurofondov po roku 2020

O ďalšom smerovaní eurofondov a politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 rokoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s námestníčkou ministerky pre miestny rozvoj Českej republiky Klárou Dostálovou na spoločnom rokovaní vlád oboch krajín v Ledniciach

4. September 2017 

Odborníci by smerovali eurofondy po roku 2020 do dopravy, výskumu a menších podnikov

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho zisťoval u zástupcov súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademikov a profesijných združení, aká by mala byť budúcnosť smerovania zdrojov z Európskej únie na Slovensku.

29. Máj 2017 

Do Integrovaného regionálneho operačného programu sa zapojilo vyše 1 200 projektových zámerov

Žiadatelia predložili spolu 889 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hodnote vyše 693 mil. eur. Zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP-u v Trnave dospeli k záveru, že program pokračuje v súlade s jej očakávaniami.

2. Máj 2017 

Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratíva sa ma znížiť

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) povedal, že navrhované zmeny v zákone o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov sú predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

29. Marec 2017 

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 kleslo na 97,02 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 – 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru dosiahlo 11,271 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Čerpanie oproti koncu januára po úpravách kleslo o 54 mil. eur a miera o 0,46 percentuálneho bodu.

14. Marec 2017 

MF dá na podporu databázového systému takmer 400 tis. eur

Podporu a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému zabezpečí spoločnosť exe, a. s.

19. Január 2017 

Z peňazí EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 270 mil. eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 dosiahla k 30. novembru 1,94 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu októbra čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 45,21 mil. eur a miera o 0,33 percentuálneho bodu.

28. December 2016 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA