FONDY EÚ

Odborníci by smerovali eurofondy po roku 2020 do dopravy, výskumu a menších podnikov

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho zisťoval u zástupcov súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademikov a profesijných združení, aká by mala byť budúcnosť smerovania zdrojov z Európskej únie na Slovensku.

29. Máj 2017 

Do Integrovaného regionálneho operačného programu sa zapojilo vyše 1 200 projektových zámerov

Žiadatelia predložili spolu 889 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hodnote vyše 693 mil. eur. Zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP-u v Trnave dospeli k záveru, že program pokračuje v súlade s jej očakávaniami.

2. Máj 2017 

Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratíva sa ma znížiť

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) povedal, že navrhované zmeny v zákone o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov sú predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

29. Marec 2017 

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 kleslo na 97,02 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 – 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru dosiahlo 11,271 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Čerpanie oproti koncu januára po úpravách kleslo o 54 mil. eur a miera o 0,46 percentuálneho bodu.

14. Marec 2017 

MF dá na podporu databázového systému takmer 400 tis. eur

Podporu a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému zabezpečí spoločnosť exe, a. s.

19. Január 2017 

Z peňazí EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 270 mil. eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 dosiahla k 30. novembru 1,94 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu októbra čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 45,21 mil. eur a miera o 0,33 percentuálneho bodu.

28. December 2016 

Čerpanie zdrojov EÚ má uľahčiť dvojkolovosť pri výzvach

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini informoval, že v najbližšom čase jeho úrad pripraví novelu zákona o čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov.

8. December 2016 

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,3 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. októbru dosiahlo 11,304 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

22. November 2016 

Európska komisia odblokovala štyri pozastavené programy

Po odblokovaní operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj za programové obdobie 2007 – 2013 sa pre Slovensko uvoľní takmer pol miliardy eur z eurofondov.

18. November 2016 

Modernizáciu plavebných komôr v Gabčíkove podporí EÚ

Na projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo poskytne Európska únia takmer 123 mil. eur z Nástroja na prepájanie Európy. Z celkového rozpočtu projektu 144,7 mil. eur predstavuje domáce spolufinancovanie 21,7 mil. eur.

8. November 2016 

KURZY

18. 8. 2017

USD 1,174 0,004
CZK 26,108 0,096
GBP 0,912 0,003
HUF 303,560 0,490
CAD 1,486 0,009

SPOLUPRÁCA