FOCUS

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013

Podľa odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2013 úroveň 3,0 % HDP a medziročne sa zlepšil o 1,9 % HDP

15. Júl 2014 

Upozornenie na činnosť spoločnosti GLOBAL MARKETS

Jej bulharskej matke zakázali uzatvárať akékoľvek zmluvy s novými klientmi

15. Júl 2014 

Mesačný bulletin NBS

Jún 2014

27. Jún 2014 

BIATEC – Odborný bankový časopis

Jún 2014

27. Jún 2014 

Nová makroekonomická databáza NBS

NBS na svojej internetovej stránke sprístupnila testovaciu verziu makroekonomickej databázy.

16. Jún 2014 

Mesačný bulletin NBS

apríl 2014

30. Apríl 2014 

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2013

Pohľad na aktuálny stav a vývoj v domácom finančnom sektore a upozorniť na potenciálne riziká

22. Apríl 2014 

Finančný manažér

Ročník XIV. • číslo 1 • Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov • Jar 2014

22. Apríl 2014 

Ako ďaleko je vyrovnaný rozpočet?

Hlavným cieľom verejných financií by mala byť dlhodobá udržateľnosť, aby sa nepresúvali neúmerné finančné bremená na ďalšie generácie.

19. Marec 2014 

Potenciál slovenskej ekonomiky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá najlepší spôsob, ako určiť výšku potenciálneho produktu pre potrebu určovania štrukturálneho deficitu.

12. Marec 2014 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA