SAF

V Bratislave sa skončila 5. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

SAF je profesijné združenie finančníkov, ktoré je členom európskej EACT a svetovej IGTA asociácie finančníkov. Tohtoročná konferencia sa zamerala na finančné riadenie podnikov, najmä v súvislosti so vstupom Slovenska do eurozóny

12. Október 2007 

Ťažiskom sú prípravy na zavedenie eura

Dnes už nie sme iba v pozícii pasívneho získavania informácií, ale naopak – naše prístupy sú veľmi aktívne, pretože SAF prostredníctvom Európskej asociácie a jej komisií má jedinečnú možnosť byť pri príprave európskej legislatívy

4. Október 2007 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA