SAF

Súčasné trendy v cash manažmente

Radí sa k hlavným funkciám firemného treasury. Čím ďalej tým viac zastáva
významnejšie rolu vo finančnom hodnotovom rebríčku

18. Marec 2009 

Na margo 6. konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Finančné riadenie podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov každoročne na jeseň
organizuje konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom
Finančné riadenie podnikov

7. Marec 2009 

Daňové odpisy pohľadávok – vývoj právnej úpravy v rokoch 1993 – 2008

Článok sumarizuje v texte aj v prehľadných tabuľkách pravidlá daňového
odpisovania pohľadávok, čím umožňuje čitateľovi jasnejšiu orientáciu
v problematike

25. Február 2009 

SAF na pôde Európskeho parlamentu

Aktivita SAF je veľmi dobrým signálom do budúcnosti. Myslím si, že ak tento krok dokázala urobiť Slovenská asociácia podnikových finančníkov, môžu v tomto smere postupovať aj ďalšie subjekty. Je to skrátka nevyhnutnosť…, povedal doslova europoslanec Sergej Kozlík

16. December 2008 

Náročné úlohy podnikov pred vstupom do eurozóny

V súvislosti so vstupom do eurozóny máme určitú časovú rezervu, čo nás však nesmie uspokojiť, či dokonca viesť k pasivite, pretože vzhľadom na objem úloh, toho času zase nie je nazvyš, zdôraznil v rozhovore pre Profini prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay

4. Február 2008 

V centre pozornosti bude slovinský Projekt EURO

Nadchádzajúci euroseminár je orientovaný na konkrétne aktivity vo vnútri podnikov po zavedení euromeny, zdôraznil v rozhovore pre Profini prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay.

25. Január 2008 

Prípravy na euroseminár SAF vrcholia

Slovenská asociácia podnikových finančníkov organizuje 25. januára 2008 seminár na tému Praktické skúsenosti so zavedením eura v podnikoch

16. Január 2008 

Trendy v riadení treasury

Stredobodom pozornosti v oblasti treasury boli tradične transakčné aktivity: vzťahy s bankou, získavanie zdrojov (zvyčajne krátkodobých) a investovanie prebytočnej hotovosti. V súčasnosti je zameranie treasury oveľa širšie

6. December 2007 

Na margo 11. riadneho zasadnutia Medzinárodného zoskupenia asociácií podnikových finančníkov – IGTA hovoríme s účastníkom rokovania, prezidentom SAF Andrejom Révayom.

Iba nedávno sa v HongKongu skončilo 11. riadne zasadnutie Medzinárodného zoskupenia asociácií podnikových finančníkov IGTA – International
Group of Treasury Associations. Zúčastnil sa na nej aj prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay, ktorého požiadal o rozhovor Jozef Knížat.
Pre úplnosť ešte dodajme, že SAF sa stala riadnym členom IGTA 13. mája 2000 na konferencii vo Wokefield Park v juhoanglickom Berkshire.

25. November 2007 

Konferencia potvrdila záujem o aktuálne otázky finančného riadenia podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov – SAF v dňoch 3. a 4. októbra 2007 zorganizovala pod záštitou guvernéra NBS už piaty ročník konferencie zameranej na finančné riadenie

21. Október 2007 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA