SAF

Vymožiteľnosť práva, aplikačné problémy v praxi, exekúcie a očakávané zmeny v podnikateľskom prostredí

Odborné podujatie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

9. Máj 2011 

Riadenie kvality a spoľahlivosti produktov

Aplikácia štatistických postupov v priebehu riadenia spoľahlivosti

8. Júl 2010 

Využitie štatistických metód vo financiách, managemente a marketingu

Len kvalita obstojí v silnej konkurencii

5. Júl 2010 ,

Treasury Strategies Client Advisory: Interest on Business Checking Moves Closer to Passage in U.S. 25. Jún 2010 ,

Využitie štatistických metód vo financiách, managemente a marketingu

Len kvalita obstojí v silnej konkurencii

22. Jún 2010 ,

Využitie štatistických metód vo financiách, managemente a marketingu

Len kvalita obstojí v silnej konkurencii

22. Jún 2010 ,

Vzdelávanie finančníkov – zmeny v štúdiu AMCT Diploma

Britská ACT predstavuje zmenu v osnovách štúdia AMCT Diploma.

14. Jún 2010 ,

Seminár Finančné riziká podniku – riešenie vybraných problémov

Prednášajú významní odborníci z podnikateľskej praxe, bánk a akademickej pôdy

2. November 2009 

V Bratislave sa začne 7. Medzinárodná konferencia SAF – o rozhovor sme požiadali prezidenta asociácie Ing. Andreja Révaya

Pán prezident, dovoľte mi na úvod krátku retrospektívu – v čase minuloročnej medzinárodnej konferencie SAF sa prakticky začala globálna finančná kríza. Dnes možno povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou sú jej najdramatickejšie symptómy a okamihy už za nami. Obdobie medzi dvoma konferenciami – tej minuloročnej a tohtoročnej – bolo veľmi vážnym testom aj pre SAF a jej členov. Ako ste, podľa Vás, zvládli výzvy, ktoré kríza nastolila?

14. Október 2009 

Analýza prístupu k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS

Stručná analýza a dotazníkový prieskum o prístupe k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

22. Apríl 2009 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA