ZDRAVOTNÍCTVO

Podľa HPI je zlúčenie štátnych poisťovní logický krok

Zároveň sa domnieva, že scenár zlúčenia bol zrejme urýchlený zmenou prerozdeľovacieho mechanizmu poistného, ktorý spôsobil čistý odliv 15 mil. eur zo SZP do VšZP

6. Júl 2009 

SR je proti úplnej liberalizácii zdravotníckych služieb

Výbor podporil stanovisko vlády, že do systému by nemali patriť lekári a zariadenia, ktoré nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami. SR je tak proti úplnej liberalizácii zdravotníckych služieb v únii. O konečnej podobe smernice rozhodnú lídri krajín únie

2. Jún 2009 

Systémy hradenia zdravotnej starostlivosti sú stále problematické

Zdravotnícke systémy po celom svete čelia výzvam udržateľnosti. Či už v kontrole nákladov,
alebo v rozporoch medzi očakávaniami verejnosti a finančnými obmedzeniami

18. Marec 2009 

Nové indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Dňa 18.2.2009 vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa vydávajú
indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

27. Február 2009 

Kvalitné dáta pre kvalitné rozhodovanie v zdravotnej starostlivosti

Z iniciatívy Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF) a neziskovej organizácie PROFINI, vydavateľa rovnomenného internetového denníka, stretla skupina odborníkov na panelovej diskusii, kde nosnou témou bola téma „Rozsah a kvalita versus ekonomická efektívnosť zdravotnej starostlivosti“.

6. Február 2009 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA