ŠTATISTIKA

Odborné akcie SŠDS v roku 2013

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť pripravila v Medzinárodnom roku štatistiky rad odborných podujatí.

5. Február 2013 

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v januári 2013

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu ďalej klesá

30. Január 2013 

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2012

Tempo medziročného rastu priemyselnej produkcie sa v novembri 2012 oproti predchádzajúcim mesiacom výrazne spomalilo. Stavebná produkcia pokračovala vo výraznom medziočnom poklese. Zamestnanosť medziročne vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach, relatívne najviac vo vybraných trhových službách. V ostatných odvetviach klesla. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach, v stavebníctve, vo vybraných trhových službách a v maloobchode.

21. Január 2013 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2012

Medziročná inflácia v decembri 2012 dosiahla v úhrne hodnotu 3,2 %,

14. Január 2013 

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roka 2012

V zahraničnom obchode sa v novembri 2012 podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 294,2 mil. Eur.

9. Január 2013 

Vývoj hospodárstva SR v októbri a za desať mesiacov roku 2012

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v októbri oproti októbru 2011 vzrástol o 8,1 %.
Stavebná produkcia za desať mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 klesla o 11,9 %

20. December 2012 ,

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2012

Medziročná inflácia v novembri dosiahla v úhrne hodnotu 3,4 %

16. December 2012 

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2012

V 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 4 583 mil. Eur

8. December 2012 

Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2012

Priemyselná produkcia si udržiavala vysokú dynamiku medziročného rastu. Stavebná produkcia pokračovala vo výraznom medziročnom poklese. Zamestnanosť medziročne vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví.

20. November 2012 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 3. štvrťroku 2012 oproti 3. štvrťroku 2011 zvýšil v stálych cenách o 2,2 %.

15. November 2012 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA