ŠTATISTIKA

Vývoj hospodárstva SR v apríli a za štyri mesiace roka 2013

V apríli pokračoval mierny medziročný rast produkcie v priemysle. V stavebníctve sa zmiernil pokles produkcie. Zamestnanosť vzrástla v štyroch sledovaných odvetviach.

21. Jún 2013 

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 16 811,1 mil. Eur.

5. Jún 2013 

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 1. štvrťroku 2013

V 1. štvrťroku 2013 vzrástol hrubý domáci produkt o 0,6 %.

21. Máj 2013 

Pohľady na ekonomiku Slovenska

Pozvánka na konferenciu

9. Apríl 2013 

Vývoj zahraničného obchodu vo februári 2013

V zahraničnom obchode sa vo februári 2013 podľa predbežných údajov dosiahlo aktívne saldo v objeme 458,7 mil. Eur.

9. Apríl 2013 

Vývoj hospodárstva SR v januári 2013

Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v januári medziročne vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia bola v januári medziročne nižšia v stálych cenách o 14,1 %.

21. Marec 2013 

Priemyselná a stavebná produkcia v januári 2013

Index priemyselnej produkcie v januári 2013 oproti januáru 2012 vzrástol o 3,4 %.
Stavebná produkcia v januári 2013 medziročne klesla o 14,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,3 % nižšia ako v decembri 2012.

11. Marec 2013 

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2013

V januári dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 972,5 mil.

11. Marec 2013 

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2012

V 4. štvrťroku 2012 oproti 4. štvrťroku 2011 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 0,7 % (v bežných cenách bol vyšší o 2 %).

6. Marec 2013 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2013

V januári 2013 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 2,4 %

17. Február 2013 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA