ŠTATISTIKA

Základné tendencie vývoja hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roku 2009

Index priemyselnej produkcie (IPP)1) bol v máji oproti máju 2008 nižší o 23,9 %.
Stavebná produkcia za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 klesla o 11,3 % na 2 023,5 mil. Eur.

24. Júl 2009 

Forum Statisticum Slovacum 2/2009

Na základe spolupráce so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou Vám prinášame celé druhé číslo piateho ročníka vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum.

9. Júl 2009 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť nadviazala spoluprácu s Profini

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť www.ssds.sk a Profini n.o. www.profini.sk nadviazali spoluprácu, ktorej podstatou je nielen sprístupnenie unikátnych materiálov pre čitateľov Profini, ale aj vytvorenie nového priestoru pre publikačnú činnosť a spoluprácu členov SSDS.

30. Jún 2009 

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA