ŠTATISTIKA

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2011

Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 4. štvrťroku 2011 zvýšil reálne o 3,4 %.

7. Marec 2012 

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2012

Tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2012 medziročne vzrástli vo väčšine činností vnútorného obchodu. Klesli len v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

5. Marec 2012 

Harmonizované indexy spoptrebiteľských cien v januári 2012

Priemerná ročná miera inflácie dosiahla v januári 2012 hodnotu 4,1 %

29. Február 2012 

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2012

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vo februári 2012 zaznamenal pokles.

28. Február 2012 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 4. štvrťroku 2011

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 4. štvrťroku 2011 oproti 4. štvrťroku 2010 zvýšil v stálych cenách o 3,4 %.

15. Február 2012 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2012

V januári 2012 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 3,9 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla hodnotu zhodne 2,6 %.

14. Február 2012 

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2011

V decembri 2011 v porovnaní s decembrom 2010 vzrástla zamestnanosť
vo väčšine sledovaných odvetví

10. Február 2012 

Výsledky konjukturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v januári 2012

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) v januári pokračoval v ras

30. Január 2012 

Nové objednávky v priemysle v novembri 2011

Nové objednávky v priemysle klesli v novembri 2011 oproti októbru 2011 o 2,7 %.

17. Január 2012 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2011

V decembri 2011 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 4,6 %.

16. Január 2012 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA