PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Prezident podpísal zákon o malom a strednom podnikaní

Ambíciou právnej úpravy je podľa Ministerstva hospodárstva SR snaha o presadzovania princípu “Najskôr myslieť v malom” (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí.

25. Október 2016 

Protischránkový zákon je schválený, prešli aj návrhy opozície

Nový protischránkový zákon, ktorý dnes schválil parlament, predstavuje podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej prielom v nazeraní na schránkové firmy.

25. Október 2016 

Finančný manažér

Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov • 2016 • číslo 3

18. Október 2016 

Ministri schválili protischránkový zákon

Protischránkový zákon upravuje pre firmy povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Okrem toho sú firmy povinné zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.

17. August 2016 

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi firiem v SR sú Česi

Podnikatelia z Českej republiky ovládajú 9 591 slovenských firiem. Druhí skončili Maďari, ktorí kontrolujú 9 391 slovenských spoločností a s výraznejším odstupom nasledujú Rakúšania s 3 803 firmami.

16. August 2016 

SARIO v prvom polroku asistovalo pri 19 projektoch

Nové investície by mali priniesť vyše 2000 priamych nových pracovných miest.

5. August 2016 

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR podporí rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov sumou 175 miliónov eur.

3. August 2016 

Firmy predĺženie a zvýšenie osobitného odvodu odmietajú

Ministerstvo financií dostalo k návrhu novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach viac ako 40 zásadných pripomienok. Väčšina z nich žiada návrh novely úplne zrušiť.

2. August 2016 

Nadnárodné skupiny budú daniarom predkladať správy

Ministerstvo financií pripravuje transpozíciu eurosmernice, podľa ktorej budú musieť nadnárodné koncerny informovať napríklad o výnosoch či ziskoch daňové správy vo všetkých krajinách Európskej únie, kde pôsobia.

28. Júl 2016 

Aktivita podnikateľov v SR bola vlani na úrovni 5,7 %

Najproblematickejšie oblasti podnikania na Slovensku sú podľa Slovak Business Agency vládne politiky, ktoré sa týkajú byrokracie a daňového zaťaženia podnikania, ďalej podpory podnikania v systéme vzdelávania na úrovni základných a stredných škôl a prenosu poznatkov z vedy a výskumu do podnikania.

17. Jún 2016 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA