MAKROEKONOMIKA

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov

Nezávislý pohľad na strednodobé rozpočtové ciele prezentované v programe stability ako aj v návrhu východísk rozpočtu na roky 2014 až 2016.

13. Máj 2013 

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2013)

Prijaté zmeny v priebežnom pilieri dôchodkového systému a zníženie deficitu verejnej správy medzi rokmi 2011 a 2012 prispeli k významnému zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku.

29. Apríl 2013 

Správa o deficite a dlhu SR

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 4. 2013 za roky 2009 – 2013

22. Apríl 2013 

Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roka 2013

Vo februári sa spomalil medziročný rast produkcie v priemysle a zmiernil pokles stavebnej produkcie. Zamestnanosť vzrástla v piatich sledovaných odvetviach. Priemerná nominálna mesačná mzda bola vyššia vo väčšine sledovaných odvetví.

22. Apríl 2013 

Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili02

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca schodok vo výške 952,7 mil. eur

2. Apríl 2013 

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2012

V 4. štvrťroku 2012 oproti 4. štvrťroku 2011 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 0,7 % (v bežných cenách bol vyšší o 2 %).

6. Marec 2013 

Rýchly odhad HDP a zamestanosti (4Q 2012)

Komentár NBS

17. Február 2013 

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2013

V januári 2013 medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 2,4 %

17. Február 2013 

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2013

Inflácia sa v súlade s očakávaniami spomalila

17. Február 2013 

Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012)

Zhrnutie

30. Január 2013 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA