MAKROEKONOMIKA

V treťom kvartáli stúpol slovenský HDP o 3,3 %

Medzikvartálne slovenská ekonomika v treťom štvrťroku rástla o 0,8 %.

14. November 2017 

Slovenské hospodárstvo rástlo aj v druhom štvrťroku

V stálych cenách vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 3,3 % a po očistení o sezónne vplyvy o 3,1 %.

16. August 2017 

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2017

Trend priemyselnej produkcie mal aj v júni klesajúcu tendenciu

30. Jún 2017 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Obsah Úvod 1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska 2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

26. Apríl 2017 

Deficit verejných financií vlani klesol pod 1,7 % HDP

Minister financií Peter Kažimír sa môže pochváliť historicky najnižším deficitom verejných financií na Slovensku. Pomohli tomu rastúce daňové príjmy, ale aj nižšie čerpanie eurofondov a hospodárenie samospráv.

24. Apríl 2017 

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

január 2017

9. Február 2017 

Prehľad najdôležitejších udalostí

december 2016

23. December 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

november 2016

23. December 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

október 2016

23. December 2016 

Prehľad najdôležitejších udalostí

september 2016

23. December 2016 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA