ČLÁNOK
PROJEKT “Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva”
10. November 2017

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency (SBA) realizuje projekt s názvom „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“.

 SAMP ako organizácia orientovaná na priestor malých a stredných podnikateľov s ťažiskom na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, so svojou dlhoročnou praxou patrí medzi najkompetentnejšie organizácie k spracovaniu takéhoto unikátneho projektu zameraného na posúdenie podnikateľského prostredia za pomoci odvetvových štandardov pre oblasť MSP.

 Hlavným cieľom projektu je analyzovanie dát účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, zmapovanie ekonomického prostredia v Slovenskej republike na základe výsledkov hospodárenia podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, no najmä vypracovanie metodiky na hodnotenie odvetvových štandardov (odvetvový benchmark).

 V súvislosti so spracovaním a vyhodnocovaním dát po technickej stránke odborný tím skladajúci sa z členov SAMP spolupracuje s  medzinárodnou spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá je aktívnym členom SAMP. Spoločnosť je prevádzkovateľom Bankového a nebankového registra na Slovensku, dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a kreditných informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít a patrí medzi špičku spoločností zameraných na spracovanie dát.

 Základným zdrojom finančných analýz a nastavenia metodiky na hodnotenie odvetvových štandardov sú Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve poskytnuté Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Poskytnuté dáta sú anonymizované a spracovávajú sa za  účtovné obdobie 2012 až 2016.

 Účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti metodiku na hodnotenie odvetvových štandardov a jej výsledky ako nástroj na hodnotenie smerujúci k zvýšeniu výkonnosti, konkurencieschopnosti, nástroj na obmedzenie rizika podnikania a vytvorenie dôveryhodnosti malých a stredných podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Zároveň môže poslúžiť aj ako možný nástroj pre tvorbu opatrení v hospodárskej politike na podporu malého a stredného podnikania a investícií v konkrétnom odvetví spojenou aj s tvorbou nových pracovných miest.

KURZY

20. 2. 2018

USD 1,234 0,007
CZK 25,318 0,009
GBP 0,882 0,004
HUF 311,780 0,630
CAD 1,555 0,004

SPOLUPRÁCA