ČLÁNOK
Aktíva firiem poskytujúcich pôžičky nebankovým spôsobom vzrástli
29. September 2017

Celkový objem aktív vo firmách poskytujúcich úvery a pôžičky nebankovým spôsobom bol na konci júna tohto roka vo výške 6,737 mld. eur pri medziročnom náraste o 4,1 %. Ako ďalej uviedla Národná banka Slovenska, druhý kvartál mal z pohľadu aktív priaznivý vývoj pre faktoringové spoločnosti. Spoločnosti splátkového financovania zaznamenali v tomto kvartáli v medziročnom porovnaní mierny pokles. U lízingových spoločností pretrvával nárast aktív.

Celková hodnota aktív za lízingové spoločnosti ku koncu júna medziročne vzrástla o 3,81 % na 4,41 mld. eur. Hodnota aktív spoločností splátkového financovania poklesla o 2,8 % na 2,069 mld. eur. Pri aktívach faktoringových spoločností to bol podľa centrálnej banky rast o takmer 173 % na 258,7 mil. eur.

V roku 2017 sa rozšírila výberová vzorka spoločností, ktoré majú povinnosť vykazovať do Národnej banky Slovenska a na základe ktorých sa zostavuje štatistika za faktoring, lízing a splátkové financovanie. Pribudlo päť spoločností splátkového financovania a štyri faktoringové spoločnosti. Preto sú hodnoty v niektorých prípadoch výrazne odlišné od predchádzajúceho roku 2016, čo sa prejavilo najmä zvýšením podielu domácností na úveroch a pôžičkách poskytnutých faktoringovými spoločnosťami, na úkor nefinančných spoločností.

V rámci spoločností poskytujúcich úvery a pôžičky nebankovým spôsobom si dlhodobo najvýznamenjšiu pozíciu udržiavajú lízingové spoločnosti. Ku koncu júna bol ich podiel na úrovni 65 %. Nasledovali spoločnosti splátkového financovania s podielom 31 %. Najmenší podiel mali faktoringové spoločnosti, a to 4 %.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA