ČLÁNOK
Finančný manažér
25. Máj 2017

OBSAH

ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY VÝZVY CORPORATE GOVERNANCE V ROKU 2017
Martin PETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

FINANČNÉ CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB – REÁLNE ODVETVIE EKONOMIKY SR
Peter DANIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

KVALITA PRIMÁRNYCH ÚDAJOV JE AJ PRIMÁRNOU PODMIENKOU KVALITY EKONOMICKEJ ANALÝZY
Ladislav KABÁT – Monika SOBEKOVÁ-MAJKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

MAJÚ ALEBO NEMAJÚ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NA SLOVENSKU PROBLÉM S PRÍSTUPOM K EXTERNÝM ZDROJOM?
Daniel PITOŇÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

BANKOVÝ PLATOBNÝ ZÁVÄZOK – NOVÝ NÁSTROJ OBCHODNÉHO FINANCOVANIA
Eva JANČÍKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

STRÁNKY SAF AKTIVITY SAF V PRVOM ŠTVRŤROKU
(Želmíra MICHEĽOVÁ)

HISTORICKY NAJEFEKTÍVNEJŠÍ VÝBER DPH ZAZNAMENALA FINANČNÁ SPRÁVA KU KONCU ROKA 2016.
(Patrícia MACÍKOVÁ)

EACT SUMMIT 9. – 10. MAREC 2017 BRUSEL
(Andrej RÉVAY)

EACT – INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY EACT V BRUSELI
(Andrej RÉVAY)

Finančný manažment

KURZY

23. 10. 2017

USD 1,174 0,008
CZK 25,641 0,049
GBP 0,891 0,005
HUF 308,060 0,070
CAD 1,484 0,007

SPOLUPRÁCA