ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
9. Február 2017

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Spolu s rozhodnutím o nastavení nástrojov politiky obozretnosti na makroúrovni publikuje NBS k týmto rozhodnutiam aj Štvrťročný komentár. Zámerom komentára je vecne a včas informovať o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, hodnotiť ich a rozhodnutia odôvodniť.

Súčasťou komentára je  prehľad kľúčových indikátorov podľa typu rizika, ich hodnotenie  ako aj prehľad domácich a relevantných zahraničných rozhodnutí v tejto oblasti. Časové rady týchto indikátorov sú dostupné tu.

 

Obsah

Úvod
1  Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni
Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proti cyklický kapitálový vankúš

Publikácia

 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA