ČLÁNOK
Malý vplyv zvyšovania minimálnej mzdy na nezamestnanosť
20. Január 2016

Približne 7 percent zamestnancov na Slovensku zarába hrubú mzdu v intervale ± 5 percent okolo oficiálnej minimálnej mzdy. Výrazne vyšší podiel zamestnancov v pásme minimálnej mzdy možno nájsť v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj vo veľkoobchode a maloobchode. Prešovský kraj tiež dosahuje oproti priemeru výrazne vyšší podiel takýchto zamestnancov. Na základe analýzy mikrodát z ostatného desaťročia sme odhadli, že medziročný nárast minimálnej mzdy o 5 percent by zvýšil riziko straty práce pre zamestnancov blízko minimálnej mzdy o 1 p.b. oproti zamestnancom nad úrovňou minimálnej mzdy. Tento efekt zohľadňuje aj fakt, že zamestnanci blízko minimálnej mzdy sa môžu odlišovať charakteristikami od zvyšnej populácie. Minimálna mzda môže mať vyšší vplyv na mladých zamestnancov oproti starším, a v chudobnejších krajoch oproti Bratislave. Analýza sa zaoberá vplyvom zvyšovania minimálnej mzdy len zjednodušene, bez zahrnutia iných kanálov vplyvu na zamestnanosť a ekonomiku.

Príloha:

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA